Festa da giubileum cun musica & bal

Pel giubileum dal Museum Stamparia Strada ha la festa finala dal lavuratori dals Fränzlis pella prüma jada lö a Strada (sala polivalenta). Sper il concert final dal lavuratori daja da mangiar e baiver e trategnimaint musical dad üna musica da bal.